چقرمگی (toughness)

بازدید: ۳۸۲۸

چقرمگی به معنای مقاومت ماده در برابر شکستگی و یا قابلیت آن در جذب انرژی مکانیکی بدون شکسته شدن است. چقرمگی از نظر مقداری با سطح کل منحنی تنش-کرنش برابر است و مشخص کننده مقدار کاری است که می توان بدون گسیختگی ماده در ناحیه تغییر فرم پلاستیک بر روی آن اعمال کرد. به بیانی دیگر هر چه سطح زیر منحنی تنش-کرنش بیشتر باشد و ماده در اثر اعمال تنش با ازدیاد طول بیشتر، دیرتر دچار شکستگی گردد، چقرمه تر است (شکل زیر ). برخی پلاستیک ها ذاتا چقرمه و برخی دیگر ذاتا ترد و شکننده هستند. البته تاثیر عوامل محیطی و نیز اعمال تنش بویژه تنش های متناوب ممکن است رفتار پلاستیک را در طولانی مدت ترد و شکننده کند. پلاستیک های ترد دارای شکست زودتر و در نتیجه سطح منحنی کمتری هستند.

 

چقرمه ترین پلاستیک ها در دمای محیط عبارتند از: HDPE، LDPE، LLDPE، Nylon 66 و EVA. عموما پلاستیک های فاقد مواد پرکننده با ضربه پذیری بالا، دارای مقادیر چقرمگی بالای هستند.

محصولات