پیگمنت های متالیک

بازدید: ۲۶۷۳

پیگمنت های متالیک

تاکنون مهمترین پیگمنت متالیک آلومینیم ورقه ای (پولکی)، پیگمنت فلزی C.I.1 می باشد. کاربرد پیگمنت های آلومینیم ایجاد اثر متالیک در اتومبیل ها می باشد که شناخته شده است  و همچنین در جوهرهای چاپ و پلاستیک کاربرد دارد. ارزش پیگمنت ها مرهون ماهیت صیقلی بالای فلز آلومینیم و پایداری آنها می باشد که به مقدار زیادی به علت تشکیل فیلم اکسیدی نازک و محکم روی سطح ذرات پیگمنت می باشد. پیگمنت های آلومینیم عموما ً بوسیله فرآیند آسیاب در حضور اسیدهای چرب ( معمولا ً استئاریک و یا اولئیک) و یک روغن معدنی تولید می شوند. حضور مواد مایع جهت بهبود بازده فرآیند و حذف خطر انفجار آسیاب خشک ضروریست. پیگمنت های آلومینیم از ذرات لایه لایه کوچکی تشکیل می شوند. پیگمنت ها آلومینیم بر طبق توانایی ورقه شدن آنها طبقه بندی می شوند. وقتی پیگمنت های با درجات ورقه ای داخل فیلم قرار بگیرند، در سطح یا نزدیک سطح فیلم، هم پوشانی های موازی خواهد داشت، بنابراین پوشش متالیک یکنواختی و نقره ای براق ایجاد می کنند. پیگمنت های با درجه غیر ورقه ای، بطور یکنواخت تری در سراسر فیلم توزیع شده و اثر متالیک براقی ایجاد می کنند.

پیگمنت های متالیک

محصولات