پیگمنت های فلورسنت

بازدید: ۲۷۷۹

پیگمنت های فلورسنت

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش پیگمنت فلورسنت را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید پیگمنت فلورسنت و اطلاع از قیمت پیگمنت فلورسنت و کاربرد پیگمنت فلورسنت با شرکت تماس بگیرید.

پیگمنت های فلورسنت نور روز، ضرورتا ً رنگهای فلورسنتی هستند که در پلیمرهای بیرنگ و شفافی حل شده اند. سپس محلول های جامد حاصل به ذرات ریزی آسیاب می شوند که جهت کاربرد در نقاشی، جوهرهای چاپ یا پلاستیک مناسب هستند. در بین این کاربردها، پیگمنت ها در نور روز رنگ هایی ایجاد می کنند که در نتیجه تابش زیاد نور فلورسنت بطور قابل ملاحظه ای درخشان هستند. پیگمنت های فلورسنت نور روز، عموما ً بدلیل وضوح چشمگیر و توانایی آنها در جلب توجه مانند زمینه های تبلیغاتی و ایمنی و ترافیکی کاربرد دارند. پیگمنت های فلورسنت عمدتا ً بر پایه شبکه رزینی تولوئن سولفونامید – ملامین – فرمالدئید می باشند. رنگهای فلورسنت عموما ً در پیگمنت های رودامین در محدوده ته رنگ قرمز تا بنفش و آمینونفتالیمیدها و کومارین ها در محدوده ته رنگ زرد به کار می روند.

پیگمنت های فلورسنت

محصولات