پیگمنت های صدفی

بازدید: ۲۸۵۹

پیگمنت های صدفی

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش پیگمنت صدفی را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید پیگمنت صدفی و اطلاع از قیمت پیگمنت صدفی و کاربرد پیگمنت صدفی با شرکت تماس بگیرید.

پیگمنت های پرلسنت اثر صدفی سفیدی غالبا ً همراه با کمانی رنگی ایجاد می کنند. مهمترین پیگمنت های صدف شامل بشقابک های نازک میکا هستند که با دی اکسید تیتانیوم پوشیده شده اند و بطور جزئی نور را انعکاس می دهند و تا حدودی نور را عبورداخلی می دهند. انعکاس همزمان از بسیاری از لایه های بشقابی جهت دار پدیده عمق را که ویژگی صدفی است ایجاد می کند و هنگامی که ذرات از ضخامت مناسبی برخوردار باشند و در اثر پدیده تداخل رنگها حاصل می شوند. پیگمنت های صدفی در صنایع نقاشی اتومبیل، پلاستیک و آرایش بکار می روند.

پیگمنت های صدفی

محصولات