پلي يورتان چيست

بازدید: ۴۶۲۶

پلي يورتان چيست ؟

بر اساس تعريف صورت گرفته توسط اتحاديه صنعت پلي يورتان (API (Alliance for the Polyurethanes Industry 
هنگامي كه پلي ال با دي ايزوسيانات يا پليمريك ايزوسيانات در حضور كاتاليست يا افزودني مناسب واكنش دهند ، پلي يورتان ها تشكيل ميشوند . محصولات پلي يورتان مواد ترموست هستند به اين معنا كه آنها نمي توانند دائماً مانند ترمو پلاستيك ها ذوب شوند و به محصول جديد تغيير شكل پيدا كنند .

توليد پلي يورتان شامل واكنش شيميايي مي باشد كه در طي آن پلي ال ، ايزوسيانات و افزودني ها در مقادير مناسب تحت شرايط ويژه با هم مخلوط مي شوند تا محصولي مناسب با كاربرد در نظر گرفته شده حاصل گردد . بسياري از اين اجزا قبل از اينكه با هم تركيب شوند و واكنش نشان دهند به شكل مايع هستند .

اكثر محصولات پلي يورتان مانند فوم هاي پلي يورتان از تركيب دو نوع ماده يعني ايزوسيانات و پلي ال تشكيل ميشوند. اين دو ماده مجزا براي ساختن پلي مر پلي اورتان با هم تركيب ميگردند. ايزوسياناتها معمولا به عنوان جزء A و پلي ال ها جزء B ناميده ميشوند . دو جزء A و B با هم يك سيستم پلي يورتان را ميسازند كه اين سيستم از اجزاي اصلي مورد نياز براي توليد يك پلي يورتان ميباشد . 

شيمي پلي اورتان چگونه اختراع شد ؟ 
اصول اوليه شيمي پلي يورتان در سال 1937 در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي شركت باير توسط دكتر اوتو باير( Dr.Otto Bayer )كه در حال انجام تحقيقات در ساختمان مركزي تحقيقات باير لوركوزن آلمان بود ، اختراع شد و شيمي پلي يورتان هنگامي كه او به دنبال تحقيق بر روي پليمر ديگري بود ، كشف شد . او در طي سالهاي بعد رئيس تحقيقات باير شد . با گذشت سال ها شيميپلي يورتان به يكي از هيجان انگيز ترين شاخه هاي شيمي پليمر تبديل شد كه كمك زيادي به ساختن بسياري از محصولات روزمره زندگي كرده است : از مبلمان و كوسن گرفته تا عايق هاي ساختماني ، عايق لوازم خانگي ، الاستومرهاي با دوام در بخشهاي صنعتي و غيره كه از جمله موارد كاربرد پلي يورتان ميباشند. 
نوآوري در اين صنعت كماكان ادامه دارد و دنياي صنعت همواره شاهد محصولاتي جديد با كاربري هاي نو از خانواده پلي يورتان ها مي باشد . 

محصولات