واکس های آلی غلظت دهنده

بازدید: ۲۱۴۹

واکس های آلی غلظت دهنده

بطور کلی واکسهای آلی رفتار جریانی شبه پلاستیکی و حتی گاهی تیکسوتروپی را در رنگ ایجاد می کنند. آنها رسوب رنگدانه و پر کن را کاهش داده و شره را کنترل می کنند و حداقل تأثیر منفی را بر روی همترازی و جریان رنگ و نفوذ رنگ در سطوح متخلخل ایجاد می کنند.

در هنگام استفاده از این ترکیب عوارض جانبی امکان واکنش با سایر اجزاء دانه دانه شدن در هنگام پخش و ایجاد زردگرایی در پوشش نهایی بایستی بررسی و کنترل شود.

در مقایسه با ترکیبات آلی رسی، واکسهای آلی با گروه HCO و پلی آمیدی رفتار وابسته به زمان قویتر و در نتیجه خواص جریانی و همترازی بهتری را ایجاد می کنند. انواع مختلفی از واکسهای آلی با ماهیت شیمیایی متفاوت برای رنگها گوناگون (رنگهای مایع، پودری و غیره) وجود دارند.

واکسهای HCO پودرهای میکرونیزه ای هستند که معمولا ً با فرآیند اختلاط با سرعت زیاد به ترکیب اضافه می شوند. حلالها و حرارت باعث ایجاد ذراتی نرم و متورم شده وتشکیل شبکه «رئولوژیکی» ریز و یکنواخت را تسهیل می کنند (فرآیندی که فعال سازی حرارت و حلال نامیده می شود)، البته این شبکه با اعمال حرارت وتنش قابل برگشت می باشد.

تأثیر غلیظ کنندگی واکسهای HCO در رنگها شدیدا ً وابسته به درجه حرارت بوده و حداکثر دما فقط oC 35 می باشد. بنابراین حالت تیکسوتروپ واکسهای تیکسوتروپ پایه HCO وقتی که در غیاب اختلاط سرد شوند حالتی به نام « ویسکوزیته کاذب » را ایجاد می کنند. بعنوان مثال این حالت وقتی که دمای محصول نیمه ساخته بعد از یک شب از درجه حرارت اختلاط (oC 45-35) به دمای محیط می رسد قابل مشاهده است. به هر حال این پدیده موقتی بوده و ایجاد تنش بوسیله یک اختلاط ساده از بین می رود.

واکسهای پایه پلی آمید، واکسهای با پایه HCO هستند که بوسیله ی آمیدها اصلاح شدند و مقاومت بیشتری را در برابر حرارت و حلالهای قوی ایجاد کرده و امکان اضافه کردن به رنگ را تا دمای oC 55 بالا می برند.

آنها برای کنترل شره مؤثراند، اما همیشه در مورد پوششهای صنعتی بازده ای بالایی ندارند. واکسهای آمیدی اخیرا ً وارد بازار شده و علاوه بر داشتن مزایای واکس پایه HCO مشکلات آنها را به حذاقل رسانده اند. این اصلاح کننده های رئولوژی فعال سازی ( نرم کردن و متورم کردن ) را در دمای اختلاط oC 50-60 امکان پذیر می سازد و مقاومت در برابر دانه دانه شدن و حلالیت در حلالهای قوی را تا دماهای بالاتر از oC 80 ایجاد میکنند.

آنها مقاومت شره خوب، همترازی و جریان مناسب را ایجاد کرده و ایجاد « تأثیر ویسکوزیته کاذب » را به حداقل می رسانند و برای دامنه وسیعی  از پوشش ها و حلالها قابل استفاده بوده و به راحتی پخش شده و تأثیر منفی بر روی براقیت ندارد.

واکس های آلی غلظت دهنده

محصولات