هاردنرهای رزین اپوکسی

بازدید: ۳۳۳۸

آمین ها متداول ترین هاردنرهای رزین اپوکسی هستند. تشکیل شبکه سه بعدی از واکنش گروه های اپوکسید با آمین نوع اول و دوم حاصل می شود.

مطالعه سینتیکی واکنش نشان می دهد که آمین نوع اول دو مرتبه سریع تر از آمین نوع دوم واکنش می‌دهد و سرعت واکنش به میزان زیادی به ساختمان شیمیایی آمین وابسته است.

آمین های آروماتیک نسبت به آمین های آلیفاتیک به دمای بیشتری جهت انجام واکنش نیاز دارند؛ در حالی که آمین های آلیفاتیک حتی در دمای اتاق ایجاد شبکه سه بعدی می کنند

جهت ایجاد شبکه های سه بعدی در بین زنجیره رزین اپوکسی، به آمین های با تعداد گروه های فعال زیاد احتیاج است؛ لذا آمین های یک عاملی یا دو عاملی چندان مناسب نیستند.

گروه NH- در انواع پلی آمین ها، پلی آمید، پلی آمینو آمید و کتیمین یافت می‌شود که هر یک خواص مشخصی دارند که در جدول زیر ارائه شده است.

 

مزایا و معایب هاردنر هایآمینی رزینهای اپوکسی

محصولات