عدد جذب روغن پیگمنت ها ومواد پرکننده (فیلرها

بازدید: ۳۱۹۷

عدد جذب روغن پیگمنت ها ومواد پرکننده (فیلرها)

این پارامتر که بعضا ً به آن عدد روغن نیز گفته می شود در رنگهای حاوی پیگمنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر اساس تعریف استاندارد ISO 787 T-5 عبارت است از میزان روغن* قابل جذب بوسیله 100 گرم پیگمنت.

*روغن بزرک با عدد اسیدی 2.8 (mg KOH/g)

روش کار در استاندارد ISO 787 T-5 بدین گونه است که به مقداری از پودر (پیگمنت یا ماده پرکننده) با وزن مشخص (10گرم) روغن بزرک از یک بورت به صورت قطره قطره افزوده شده و پودر با استفاده از کاردک ورز داده می شود، این کار تا زمانی ادامه داده می شود که پود یک حالت خمیری به خود بگیرد. میزان روغن باید نه آنقدر کم باشد که خمیر تشکیل شده در اثر تغییر شکل ترک بردارد، و نه آنقدر زیاد که حالت خمیری و شکل پذیری خود را از دست بدهد. در پایان مقدار روغن مصرف شده خوانده می شود.

آگاهی از عدد جذب روغن هم در زمان ساخت و هم در آنچه که به مشخصات رنگ مربوط می شود از اهمیت بالایی برخودار است. جذب روغن با ویژگی های پیگمنت از جمله ساختار سطح، پلاریته، سطح ویژه پیگمنت و... نسبت مستقیم داشته و به عوامل دیگری همچون میزان فضای (خالی) موجود بین ذرات پیگمنت ها ( تراکم حجمی) وابسته است، زیرا که برای تر کردن کامل پیگمنت یا ماده پر کننده می بایست فضای مورد اشاره نیز با روغن پر شود. قابل اشاره اینکه عدد روغن در رابطه مستقیم با CPVC نیز قرار داشته و یک راه محاسبه CPVC از این طریق است.

 

عدد جذب روغن پیگمنت ها ومواد پرکننده (فیلرها)

محصولات