رنگ چیست؟

بازدید: ۲۶۷۴

رنگ چیست؟

رنگ ترکیبی از مواد مختلف می باشد که کاربردهای گوناگونی دارد،از آن جمله :حفاظت ،تزئین، اطلاعات، بهداشت و خواص فیزیکی.

مواد اولیه مصرفی در صنایع رنگ متجاوز از 800نوع مختلف می باشد که بخش مواد افزودنی علی رغم مصرف کم آنها،تاثیر بسیار زیادی بر روی خواص رنگ ها دارد و تعداد آنها برای سیستم های حلالی ،آبی و پودری متفاوت ومتجاوز یک صد نوع می باشد.

اجزای تشکیل دهنده رنگ

رنگ ها و یا پوشش ها ممکن است به حالت مایع ویا به حالت پودر باشند و هنگامی که روی سطح بکار برده می شوند جنبه حفاظتی و یا تزئینی و یا خواص دیگر را از خود نشان می دهند.اجزای تشکیل دهنده یک پوشش به صورت زیر تقسیم بندی می گردد:

_ رزین ها

_ رنگدانه ها ورنگدانه یارها

_ حلال ها

_ مواد افزودنی

رزین بیشتر خواص فیلم رنگ خشک شده ،مانند چسبندگی،خواص نوری وخواص مکانیکی را ایجاد میکند.اجزاء جامد رنگ مانند رنگدانه و رنگدانه یار در ماتریس محمل بصورت دیسپرس قرار میگیرد.

رنگدانه نه تنها فام رنگ را تعیین میکند بلکه باعث ایجاد خواص دیگری مانند پوشش،خواص نوری و مقاومت خوردگی نیز میشود.

ترکیبات اصلی پوشش های حفاظتی

1- رنگدانه باز دارنده (لایه اولیه)

2- رنگدانه های تقویت کننده یا بی اثر

3- رنگدانه رنگی

4- رزین اولیه (بایندر)

5- رزین ثانویه

6- حلالها

7- پلاستی سایزر یا اصلاح کننده ها

مراحل تولید پوشش

برای تولید رنگ دو خط تولید افقی و عمودی وجود دارد که مزایای خطوط تولید عمودی بر افقی بیشتر میباشد.تولید رنگ ها و پوشش ها در چهار مرحله به شرح زیر انجام میگیرد:

مرحله اول:

اختلاط تمامی رنگدانه ها یا پر کننده ها به همراه نیمی از رزین و بخشی از مواد افزودنی دیسپرس کننده، خیس کننده و در صورت لزوم (مواقعی که ویسکوزیته رنگ زیاد است) کمی حلال در میکسر (همزن) برای بدست آوردن خمیر رنگ.

مرحله دوم:

آسیاب خمیر بدست آمده در دستگاه (بال میل،پرل میل،دانیو میل و آسیاب سه غلطکی بسته به نوع رنگدانه و رنگ) برای ریز کردن رنگدانه ها و یا پر کننده ها برای حصول به یک دانه بندی مشخص (بر حسب نوع رنگ، آستری،میانی و یا رویه)

مرحله سوم :

اضافه نمودن بقیه رزین،مواد افزودنی (خشک کننده ها، ضد رویه، عوامل همترازی و...) بقیه حلال ها (برای تنظیم ویسکوزیته نهایی) و اضافه نمودن خمیر رنگ غیر سفید به رنگهای سفید برای بدست آوردن فام (colour) بر طبق استاندارد RAL.

مرحله چهارم :

کنترل کیفیت رنگ (خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی) در صورت تایید ارسال برای بسته بندی. گرچه وظیفه اصلی رنگدانه یارها کاهش قیمت رنگ در فرمولاسیون نهایی می باشد ولی ممکن است بر روی خواص دیگر فیلم، مانند مقاومت مکانیکی و جلو گیری از ترک خوردگی نیز تاثیر بگذارند. نقش حلال ها و رقیق کننده نیز قابلیت رقیق کردن رنگ یا تنظیم ویسکوزیته در طی فرآیند ساخت و کاربرد می باشد.

در مجموع برای اجزاء اصلی ذکر شده، تاثیر مواد افزودنی بر روی خواص مختلف رنگ میباشد. مواد افزودنی ممکن است خواص سه جزء اصلی تشکیل دهنده پوشش مانند محمل، رنگدانه، رنگدانه یار و حلال را اصلاح کند و یا در طی فرآیند ساخت و کاربرد و خشک شدن پوشش موثر باشند.

رنگ چیست؟

محصولات