رنگ های هوا خشک

بازدید: ۲۶۸۰

رنگ های هوا خشک

این دسته بیشتر پوشش های سنتی را شامل می گردد و به پوشش های تغییر پذیر (coatings convertible) یا رنگ های متعارف (conventional coating) معروف می باشند. نسل جدید این پوشش ها رنگ های آلکیدی و اپوکسی استر هستند. همه انواع پوشش های این گروه بر پایه روغن های گیاهی قرار دارند که در یک واکنش شیمیایی یا رزین های آلی ترکیب شده اند و همچنین دارای رنگدانه های آلی و معدنی و حلالهای آلی و افزودنی های مختلف برای بهبود قابلیتهای رنگ می باشند.

پوشش های طبقه بندی شده در این گروه به این دلیل تغییر پذیر (convertible) نامیده می شوند که ساختمان شیمیایی آن ها در مرحله خشک شدن یاجذب اکسیژن از هوا کاملا ً تغییر می کند. این فرایند اکسیداسیون مخصوص این گروه از پوشش ها می باشد.

بعضی از خصوصیات مهم پوشش های این گروه به شرح زیر می باشند:

همگی یک جزئی بوده و دارای روش های مصرف ساده و کاربرد آسان هستند.

دارای چسبندگی بسیار خوبی در شرایط متفاوت آماده سازی سطح می باشند.

تعمیر و نگهداری و رنگ آمیزی مجدد این سیستم های پوششی به سادگی امکان پذیر است.

در شرایط مختلف آب وهوایی به خوبی خشک شده و تشکیل فیلم می دهد.

در رنگ های (فام های) مختلف قابل تأمین می باشند.

در گروه رنگ های با قیمت مناسب طبقه بندی می شوند.

در مقابل مواد شیمیایی مانند اسیدها بازها و حلال های آلی مقاومت کمی دارند.

برای سطوح داخلی مخازن و سیستم های دیگر که به طور کامل و دائم در معرض تماس با مایعات هستند و یا غوطه ور می باشند توصیه نمی شوند. در میان پوشش های طبقه بندی شده در این گروه اپوکسی استر در مقابل محیط های خورنده و مواد شیمیایی مقاومت بیشتری دارد ولی جهت مقاوت در برابر زرد شدن (yellowing) حفظ براقیت (Glass Retention) آسیب پذیر می باشد و بهتر است به عنوان آستر در یک سیستم پوششی استفاده شود و با یک لایه رنگ نهایی به عنوان مثال یک لایه رنگ رویه آلکیدی پوشانده شود.

رنگهای هوا خشک

 

محصولات