موادی که باعث افزایش جلوه چکشی در رنگهای چکشی می گردند

بازدید: ۴۲۵۲

موادی که باعث افزایش جلوه چکشی در رنگهای چکشی می گردند

رنگهای چکشی ظاهری شبیه فلزات چکشی خورده دارند و به همین خاطر آنها را رنگهای چکشی می نامند. از آنجا که این رنگها بر روی وسایل فلزی علی رغم ظاهر، یک سطح صاف، براق و زیبا ایجاد می کنند، مقبولیت عام پیدا کرده اند و در رنگ آمیزی وسایل فلزی، بخصوص تجهیزات اداری، بسیار متداول گشته است.

اساس رنگهای چکشی استفاده از رنگپایه های سریعا ً سفت شونده (آلکیدهای کوتاه روغن اصلاح شده با استایرن یا ترکیبات وینیلی دیگر) همراه با پودر آلومینیم غیر ورقه ای می باشند که معمولا ً مقدار اندکی از یک رنگدانه تیره نیز در آنها بکار می رود. ظاهر چکشی فیلم این رنگها از طریق جهت یابی خاص دانه های آلومینیوم به صورت حلقه هایی می باشد که در نتیجه تبخیر حلال و سفت شدن سریع رنگ بوجود می آیند. رنگدانه تیره به کار رفته، که معمولا ً اندازه ذرات آن کوچکتر از انداره ذرات پودر آلومینیم و وزن مخصوص آن نیز پایین تر است، در درون حلقه ها یا چند ضلعیها پخش می شود. جدا شدن رنگدانه از ذرات آلومینیم و پخش شدن آن در حلقه ها یا چند ضلعی ها اهمیت به سزایی در بروز نقش چکشی دارد و علاوه بر این از نظر شدت و جلوه رنگ حالت دلچسبی را بوجود می آورد. پدید آمدن چنین نقوش جالبی مربوط به جهت یابی ذرات پودر آلومینیم در فیلم رنگ می باشد که موجب یک خطای باصره در انسان گردیده و در نتیجه ظاهری فریبنده را بوجود می آورد. در نقاطی که ظاهری شبیه اثر چکش بر سطح فلز دارند ذرات آلومینیم به صورت یک لایه مسطح و صاف در مرکز جمع می شوند و در نتیجه نور تابیده شده به این نقاط انعکاس یافته و موجب می گردد که این نقاط شبیه فلزات ظاهری درخشنده بخود بگیرند. در قسمتهای اطراف این نقاط، ذرات آلومینیم به طور کم و بیش در لبه ها جمع می شوند، و ظاهری تیره تر دارند.

در میان مواد اضافه شونده زیادی که در تشکیل نقش چکشی مؤثر هستند بعضی از انواع رزینهای سیلیکونی می باشندکه بیشترین اثر را دارند. بنابراین، هرگاه به یک رنگپایه حاوی پودر آلومینیم یک دی متیل سیلوکسان اصلاح شده که وزن مولکولی بالایی داشته باشد اضافه کنیم، می توانیم یک رنگ چکشی بسازیم. این سیلوکسان با رنگپایه سازگاری ندارد، و در نتیجه موجب تغییراتی در کشش سطحی و ایجاد نقوش چکشی می گردد. اگر مقدار اضافه شونده سیلیکونی کم باشد نقوش چکشی بزرگی ایجاد می شود و اگر مقدار بیشتری مورد استفاده قرار گیرد نقوش چکشی ریزتری بدست خواهد آمد. اگر مقدار اضافه شونده خیلی زیاد باشد حالت چکشی ایجاد نخواهد شد.

موادی که باعث افزایش جلوه چکشی در رنگهای چکشی می گردند

محصولات