رنگدانه های سیاه اکسید آهن

بازدید: ۲۲۸۹

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

این مده به نام مغناطیسیا اکسید مغناطیس سیاه نیز معروف است و فرول آن Fe3O4 می باشد. این رنگدانه بسیار زبر و متراکم است و در پرکن ها و بتونه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما در رنگ ها کاربردی ندارد.

اکسید آهن میکایی شکل

این ماده یک شکل غیر عادی از اکسید آهن استکه ذرات آن را پولکهای درخشنده ایشبیه ذرات میکا تشکیل می دهد، و به همین خاطر گاهی اوقات به سنگ معدنهماتیت آینه ای نامیده می شود. این رنگدانه پس از استخراج به رنگ سیاه خاکستری یا سیاه مایل به سبز می باشد. ماده متراکم و زبر است که متوسط قطر ذرات آن می توان حتی تا 60 الی 70 میکرومتر باشد، انواع ریزتر این رنگدانه نیز موجود است و زمانی که بخواهیم رنگ ساخته شده را به روش رنگ پاشی بدون هوا مورد استفاده قرار دهیم باید نوع ریز این رنگدانه را به کار بریم. اگر این رنگدانه را آسیاب کنیم شکل ورقه ای ذرات آن از بین می رود و منجر به تشکیل اکسید آهن قرمز می گردد.

اکسید آهن میکایی شکل بیش از 85 درصد اکسید آهن دارد (براساس Fe2O3). وزن مخصوص این رنگدانه 7/4 و جذب روغن آن 20 الی 25 است. این رنگدانه در تمام فازهای مایع رنگ غیر قابل حل است و در مقابل اغلب مواد شیمیایی مقاوم می باشد.

کاربردهای اکسید آهن میکایی شکل

اکسید آهن میکایی شکل در رنگ های تعمیراتی برای اسکلتهای فولادی، که مسئله حفاظتی از مسئله تزئینی اهمیت بیشتری دارد، بکار می رود. این رنگدانه تحت تأثیر آب و هوا قرار نمی گیرد و به خاطر خواص ورقه ای ذرات صفحه ای شکل آن در فیلم رنگ یک لایۀ مقاوم در مقابل رطوبت ایجاد می کند. خاصیت بی اثر بودن آن از نظر شیمیایی باعث شده است که این رنگدانه در انواع مختلف فازهای مایع رنگ، از جمله روغن تانگ، رزینهای فنولی، لاستیک فلردار شده، و اپوکسیها، که رایج ترین فازهای مایع رنگ مصرفی می باشند، مورد استفاده قرار گیرد.

طرز شناسایی اکسید آهن میکایی شکل

اغلب شکل ظاهری این رنگدانه برای شناسایی آن کافی است. شناسایی آن به روش شیمیایی به عنوان یک اکسید آهن شامل حل کردن آن در محلول غلیظ اسید کلریدریک و شناسایی یونهای فریک در محلول بدست آمده می باشد.

اکسید آهن سیاه مصنوعی

روش تهیۀ این رنگدانه شبیه روش تهیۀ اکسیدهای زرد و قرمز می باشد. برای این کار محلولی ز سولفات فرو را با محلولی از یک باز ترکیب می کنند، که در نتیجۀ آن رسوب هیدروکسید فرو ایجاد می شود. سپس به درون سوسپانسیون این رسوب در تانکهای سرباز هوا دمیده می شود تا هیدروکسید فرو به اکسید فریک تیدیل گردد:

6Fe(OH)2+O22Fe3O4+6H2O

شرایط اکسیداسیون باید با دقت بسیار کنترل شود. رنگدانه ای را که به این ترتیب به دست می آید صاف کرده و کاملا ً شستشو می دهند و در پایان آن را خشک می کنند.

خواص و کاربردهای اکسید آهن سیاه مصنوعی

وزن مخصوص این گونه 7/4 و جذب روغن آن 28 الی 30 می باشد. بافت ذرات این رنگدانه نرم و ریز است و قدرت همرنگ کنندگی متوسطی دارد. اکسید آهن سیاه مصنوعی در آستریها به جای کربن بلک که می تواند موجب افزایش گرانروی گردد استفاده می شود.

این رنگدانه گاهی اوقات در رنگ های نهایی روغنی نیز مصرف می شود.

مقاومت آن در مقابل نور، حلالها، و فازهای مایع رنگ خوب است. مقاومت حرارتی آن برای تحمل شرایط عادی کوره، یعنی به مدت نیم ساعت در 120 درجه سانتیگراد، خوب است، اما اگر به مدت طولانی در درجات حرارت بالا در معرض هوا قرار گیرد رنگ آن متمایل به قرمز می شود. در مقابل قلیاها مقاوم است اما در محلول گرم و غلیظ اسید کلریدریک حل می شود.

طرز شناسایی اکسید آهن سیاه مصنوعی

سوزاندن این رنگدانه موجب اکسید شدن می گرددو در نتیجه به اکسید فروی قرمز رنگ تبدیل می شود:

2Fe3O4+ 12 O23Fe2O3

این رنگدانه در اسید کلریدریک گرم و غلیظ حل می شود و محلولی به دست می دهد که می توان از آن برای شناسایی یونهای فریک استفاده کرد.

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

محصولات