اطلاعات عمومی محصول

واردات و فروش دی بنزوئیل پراکسید Perkadox CH-50L پودری شرکت آکزونوبل

 

 

جهت انجام واکنش های پخت رزین های آکریلیک دوجزئی و تولید رزین های آکریلیک

 

ترموپلاستیک.

 

واردات و فروش انواع شتاب دهنده های و انواع پراکسید های شرکت آکزونوبل از جمله:

 

فروشPerkadox CH-50L بنزوئیل پراکسید

 

 فروش دی کیومیل پراکسید آکزونوبل Perkadox BC-FF

 

Butanox فروش کتون پراکسید ها

 

Trigonox پراکسی استرها –پراکسی کتال ها –پراکسید های ترکیبی

 

Accelerator NL-63 فروش شتاب دهنده آمینی

 

Accelerator NL-64 فروش شتاب دهنده آمینی

 

Accelerator NL-65 فروش شتاب دهنده آمینی

این مقاله را از دست ندهید:

معرفی پراکسید های آلی

 

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.