اطلاعات عمومی محصول

واکس ها Wax and Wax Dispersions

 پلی اتیلن واکس PE 520 کلارینت

 

EVA wax Honeywell

 

Luwax EVA1

 

Luwax EVA3

 

Licowax PE 520

 

Luwax A BASF

 

واکس پلی اتیلن با دانسیته بالا به عنوان ادتیو در تولید چسبهای هات ملت ، رنگ ، پلی اتیلن

 

های تزریقی....

 

Luwax® A Granules

 

Luwax® A Powder

 

Luwax® AF 29 Micropowder

 

Luwax® AF 30 Micropowder

 

Luwax® AF 31 Micropowder

 

Luwax® AF 32 Micropowder

 

Luwax® AH 3 Powder

 

Luwax® AH 6 Granules

 

Luwax® AH 6 Powder

 

Luwax® AL 3 Powder

 

Luwax® AL 61 Powder

 

Luwax® AM 3 Powder

 

Luwax® AM 6 Powder

 

Luwax® DG

 

Luwax® E Flakes

 

Luwax® E Powder

 

Luwax® EAS 5 Granules

 

Luwax® ELE Flakes

 

Luwax® EMS Flakes

 

Luwax® ESL Flakes

 

Luwax® EVA 1 Granules

 

Luwax® EVA 3 Granules

 

Luwax® EVA 3 Powder

 

Luwax® FB Pastilles

 

Luwax® LS Flakes

 

Luwax® OA 2 Pastille

 

Luwax® OA 2 Powder

 

Luwax® OA 3 Powder

 

Luwax® OA 3 SK Powder

 

Luwax® OA 5 Pastille

 

Luwax® OA 5 Powder

 

Luwax® OA 6

 

Luwax® OA Pastille

 

Luwax® OP Flakes

 

Luwax® OP Powder

 

Luwax® S Flakes

 

Luwax® V Flakes

 

 

 

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.