اطلاعات عمومی محصول

واکس ها Wax and Wax Dispersions

فروش پلی اتیلن واکس PE 520 کلارینت

 

فروش EVA wax Honeywell

 

فروش Luwax EVA1

 

فروش Luwax EVA3

 

فروش Licowax PE 520

 

فروش Luwax A BASF

 

واکس پلی اتیلن با دانسیته بالا به عنوان ادتیو در تولید چسبهای هات ملت ، رنگ ، پلی اتیلنهای تزریقی....

 

Luwax® A Granules

 

Luwax® A Powder

 

Luwax® AF 29 Micropowder

 

Luwax® AF 30 Micropowder

 

Luwax® AF 31 Micropowder

 

Luwax® AF 32 Micropowder

 

Luwax® AH 3 Powder

 

Luwax® AH 6 Granules

 

Luwax® AH 6 Powder

 

Luwax® AL 3 Powder

 

Luwax® AL 61 Powder

 

Luwax® AM 3 Powder

 

Luwax® AM 6 Powder

 

Luwax® DG

 

Luwax® E Flakes

 

Luwax® E Powder

 

Luwax® EAS 5 Granules

 

Luwax® ELE Flakes

 

Luwax® EMS Flakes

 

Luwax® ESL Flakes

 

Luwax® EVA 1 Granules

 

Luwax® EVA 3 Granules

 

Luwax® EVA 3 Powder

 

Luwax® FB Pastilles

 

Luwax® LS Flakes

 

Luwax® OA 2 Pastille

 

Luwax® OA 2 Powder

 

Luwax® OA 3 Powder

 

Luwax® OA 3 SK Powder

 

Luwax® OA 5 Pastille

 

Luwax® OA 5 Powder

 

Luwax® OA 6

 

Luwax® OA Pastille

 

Luwax® OP Flakes

 

Luwax® OP Powder

 

Luwax® S Flakes

 

Luwax® V Flakes

 

 

 

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.