اطلاعات عمومی محصول

عوامل تشکیل دهنده فیلم  Film formation agents

عامل تشکیل فیلم در رنگ های آب پایه معمولا ً تگزانول استر الکل نام دارد. بر خلاف رنگ های خشک شونده تشکیل شده از محلول پلیمر ها در حلال های آلی که مکانیزم خشک شدن در آنها (تا تشکیل فیلم) بسیار ساده بوده و به مجرد تبخیر حلالهای حل کننده پلیمر، پروسه به اتمام رسیده و فیلم روی زیرآیند نشسته است، در رنگهای دیسپرسیونی، خشک شدن کمی پیچیده تر است و فازهای متعددی را تا رسیدن به فیلم خشک طی می کند.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.