اطلاعات عمومی محصول

ضد رویه
این افزودنی در رنگ های هوا خشک و مرکب ها استفاده می شود. هنگامی که حلال رنگ های پایه حلالی از بین میرود موجب می شود که لایه ای از مواد در رنگ باقی بماند. با اضافه کردن این افزودنی در رنگ از تشکیل این لایه بر روی رنگ جلوگیری می شود.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.