اطلاعات عمومی محصول

تعریف حباب زدگی در رنگ 

به وجود هوا در رنگ مایع (پایه حلال و سیستم های عاری از حلال ) پس از اجرای رنگ گفته میشود و بیشتر در سیستمهای عاری از حلال خصوصا کفپوش های اپوکسی وپلی یورتان بروز می کند و باعث ایجاد فیلم رنگ با سطح موج دار یا پوست پرتقالی میشود .

این پدیده در روکش اپوکسی یا پلی یورتان جز معایب رنگ محسوب شده که برای رفع آن از مواد افزودنی مخصوص استفاده میشود.

ضد حباب ها – Defoamer/ Antifoam به منظور جلوگیری از تشکیل حباب در رنگ ها هم در زمان اعمال رنگ و هم در زمان ساخت رنگ این افزودنی در فرمولاسیون رنگ استفاده می شود.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.