اطلاعات عمومی محصول

ضد حباب ها – Defoamer/ Antifoam به منظور جلوگیری از تشکیل حباب در رنگ ها هم در زمان اعمال رنگ و هم در زمان ساخت رنگ این افزودنی در فرمولاسیون رنگ استفاده می شود.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.