اطلاعات عمومی محصول

بازرگانی شیمیایی اتحاد رنگدانه وارد کننده عمده سیلیکات آلومینیوم  PI 800 می باشد .

 این سیلیکات آلومینیوم به لحاظ کیفیت و سفیدی معادل سیلیکات های آلومینیوم آلمانی است و

  به طورعمده در صنایع رنگ، چسب، عایق .... مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.