اطلاعات عمومی محصول

واردات و فروش دوده (کربن بلاک )FW 200 دگوسا آلمان Degussa FW 200

کربن بلاک(FW 200 Degussa (Orion از نوع مرغوب و   

درجه1بوده و معمولا در صنایعی که دسترسی به رنگ مشکی پر کلاغی

مد نظر باشد مورد، استفاده قرار می گیرد.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.