اطلاعات عمومی محصول

واردات و فروش دوده آلمانی (کربن بلک )FW 200 دگوسا آلمان Orion FW 200

کربن بلک(FW 200 Degussa (Orion از نوع مرغوب و   

درجه1بوده و معمولا در صنایعی که دسترسی به رنگ مشکی پر کلاغی

مد نظر باشد مورد، استفاده قرار می گیرد.

فروش پرینتکس U 

فروش Printex U

فروش پرینتکس V

فروش Printex V

برای اطلاع از قیمت پیگمنت مشکی با اتحاد رنگدانه تماس بگیرید

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.