اطلاعات عمومی محصول

سری پیگمنت های ضد خوردگی  (Anticorrosive Pigments)

زینک فسفات زینک داست زینک کرومات- استرانسیم کرومات

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.