اطلاعات عمومی محصول

فروش پیگمنت های ضد خوردگی  (Anticorrosive Pigments)

فروش زینک فسفات

فروش زینک داست

فروش زینک کرومات

فروش استرانسیم کرومات

برای اطلاع از قیمت پیگمنت ضد خوردگی با اتحاد رنگدانه تماس بگیرید

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.