اطلاعات عمومی محصول

فروش پیگمنت های سبز (Green Pigments)

  فروش پیگمنت سبز 7

فروش پیگمنت سبز 36

فروش پیگمنت سبز معدنی 17 سبز کروم اکساید

برای اطلاع از قیمت پیگمنت سبز با اتحاد رنگدانه تماس بگیرید

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.