اطلاعات عمومی محصول

سری پیگمنت های زرد (Yellow Pigments)

زرد1-زرد 3- زرد 12 - زرد 13 - زرد 14-زرد 17 زرد 74-زرد 83- زرد 110- زرد 151

زرد 34 معدنی پایه کرم لیمویی و پرتقالی  هندی و چینی

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.