اطلاعات عمومی محصول

فروش پیگمنت های اکسید آهن (Iron Oxide Pigments)

فروش اکسید آهن گلماش زرد 

فروشپ پیگمنت زرد گلماش 1910

فروش پیگمنت زرد گلماش 910

فروش پیگمنت زرد گلماش 1920

فروش پیگمنت زرد گلماش 313

فروش اکسید آهن اخرا قرمز

فروش پیگمنت قرمز اخرای M130

فروش اکسید آهن سبز

فروش اکسید آهن آبی

فروش اکسید آهن مشکی

فروش اکسید آهن میکایی MIO

برای اطلاع از قیمت پیگمنت اکسید آهن با اتحاد رنگدانه تماس بگیرید

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.