اطلاعات عمومی محصول

سری پیگمنت های اکسید آهن (Iron Oxide Pigments)

اکسید آهن گلماش زرد اکسید آهن قرمز- اکسید آهن سبز- اکسید آهن آبی- اکسید آهن مشکی- اکسید آهن میکایی MIO

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.