اطلاعات عمومی محصول

فروش پیگمنت های آبی (Blue Pigments) 

فروش پیگمنت آبی 15:3

فروش پیگمنت آبی 15:1

فروش پیگمنت آبی 15 

فروش پیگمنت آبی معدنی 29 (الترامارین یا لاجورد) 

فروش پیگمنت آبی 60

برای اطلاع از قیمت پیگمنت آبی با اتحاد رنگدانه تماس بگیرید

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.