اطلاعات عمومی محصول

سری پیگمنت های آبی (Blue Pigments) 

آبی 15:3 - آبی 15:1- آبی 15  - آبی معدنی 29(الترامارین) – آبی 60

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.