اطلاعات عمومی محصول

دیسپرس کننده های رنگ های آب پایه و حلال پایه(سویا لسیتین (Dispex N40-Dispex MD20- 
  
دیسپکس N 40- دیسپکس MD 20- نوسپرس 657 (NUOSPERSE® 657) 
  
نوسپرس 196 (NUOSPERSE® FA 196)

((جهت دریافت اطلاعات فنی تماس بگیرید.))

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.