اطلاعات عمومی محصول

دیسپرس شدن به معنی تعلیق کردن ذرات کوچک جامد معمولا پیگمنت ها در مایعات مانند رزین ها می باشد.

فروش دیسپرس کننده های تخصصی 

دیسپرس کننده های رنگ های آب پایه و حلال پایه

- فروش سویا لسیتین

- فروش Dispex N40

- فروش Dispex MD20
  
- فروش دیسپکس N40

- فروش دیسپکس MD20

- فروش نوسپرس 657 (NUOSPERSE® 657) 
  
-فروش نوسپرس 196 (NUOSPERSE® FA 196)

- فروش EFKA 4672

((جهت دریافت اطلاعات فنی تماس بگیرید.))

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.