اطلاعات عمومی محصول

واردات و فروش تکیفایر(عامل افزاینده چسبناکی) پلی ایزو بوتن PIB 2400 – 2400- PIB 36000

پلی ایزو بوتن یک پلیمر الاستومری مهم می باشد، پلی ایزوبوتن با جرم مولکولی مختلف از مونومر ایزوبوتیلن به روش پلیمریزاسیون کاتیونی تولید می شود ، که بسته به جرم مولکولی آن دارای کاربرد های مختلف در صنایع زیر می باشد.

صنایع چسب و درزگیر به عنوان تکیفایر

چسب های گرم به عنوان تکیفایر

صنایع روغن و روان کننده ها به عنوان افزاینده ویسکوزیته و پایدار کننده حرارتی

صنایع رنگ

....

در حال حاضر گرید 2400 وPIB 36000 پلی ایزوبوتن به صورت بشکه ای موجود می باشد.به علت ماهیت غیر قطبی مولکل پلی ایزو بوتن بیشتر در حلاهای غیر قطبی آلفاتیکی و آرماتیکی قابل حل شدن می باشد. با افزایش جر مولکولی پلی ایزو بوتن حلالیت آن کاهش می یابد.

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.