اطلاعات عمومی محصول

واردات و فروش تکیفایر(عامل افزاینده چسبناکی) پلی ایزو بوتن PIB 2400 – 2400- PIB 36000

 

پلی ایزو بوتن یک پلیمر الاستومری مهم می باشد، پلی ایزوبوتن با جرم مولکولی مختلف از مونومر ایزوبوتیلن به روش پلیمریزاسیون کاتیونی تولید می شود ، که بسته به جرم مولکولی آن دارای کاربرد های مختلف در صنایع زیر می باشد.

صنایع چسب و درزگیر به عنوان تکیفایر

چسب های گرم به عنوان تکیفایر

صنایع روغن و روان کننده ها به عنوان افزاینده ویسکوزیته و پایدار کننده حرارتی

صنایع رنگ

....

در حال حاضر گرید 2400 وPIB 36000 پلی ایزوبوتن به صورت بشکه ای موجود می باشد.به علت ماهیت غیر قطبی مولکل پلی ایزو بوتن بیشتر در حلاهای غیر قطبی آلفاتیکی و آرماتیکی قابل حل شدن می باشد. با افزایش جر مولکولی پلی ایزو بوتن حلالیت آن کاهش می یابد.

جهت اطلاع بیشتر و علمی از موادی که باعث چسبندگی بهتر مواد می شود به مقاله (لینک) زیر مراجعه فرمایید

برخی از بهبود دهندهای چسبندگی سیلانی که به صورت تجاری در بازار عرضه می گردد عبارتند از:

 

Vinyltrimethoxysilane وینیل ترى متوکسى سیلان  

CAS NO: 2768-02-7

 

Aminopropyltriethoxysilane آمینوپروپیل ترى اتوکسى سیلان

CAS NO: 919-30-2

 

Glycidoxypropyltrimethoxysilane گلیسیدوکسى پروپیل ترى متوکسى سیلان  

CAS NO:2530-83-8

 

Methacryloxypropyltrimethoxysilan متا آکریلوکسى پروپیل ترى متوکسى سیلان

CAS NO: 2530-85-0 

 

Methyltriacetoxysilane متیل ترى استوکسى سیلان  

CAS NO: 4253-34-3

 

Propyltriacetoxysilane پروپیل ترى استوکسى سیلان

CAS NO: 17865-07-5

 

Methyltris(methylethylketoxime)silane متیل تریس (متیل اتیل کتوکسیم) سیلان  

CAS NO: 22984-54-9

 

Vinyltris(methylethylketoxime)silane وینیل تریس (متیلا تیل کتوکسیم) سیلان

CAS NO: 2224-33-1

 

افزودنی های بهبود دهنده چسبندگی

 

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.