اطلاعات عمومی محصول

فروش افزاینده هدایت الکتریکی conductivity promoter

جهت اطلاع بیشتر و علمی از افزاینده هدایت الکتریکی به مقاله (لینک) زیر مراجعه فرمایید

افزودنی های بهبود دهنده هدایت الکتریکی

برخی کدهای تجاری  افزودنی های بهبود هنده هدایت الکتریکی در پوشش ها یا افزودنی آنتی استاتیک رنگها از کمپانی  و المنتیس به شرح زیر می باشد BASF یا افکا EFKA و BYK

Efka MI 6780 
Efka IO 6782
Efka MI 6782
Efka MI 679
BYK-ES 80
DAPRO FK 321
DeuAdd EA-87
EFKA MI 6753 (TEXAQUART 253)

 

مشاهده
  • شماره تماس 02122927868
  • شماره تماس 02122927886
  • همراه 09122476281
  • همراه 09122897311
  • آدی تلگرام

بعد ازتکمیل فرم فایل مورد نظر بلافاصله برای شما ارسال خواهد شد.