پیگمنت  آبی پروس Prussion Blue

بازدید: ۲۴۶

پیگمنت  آبی پروس Prussion Blue

آبی پروس (پیگمنت آبی 27 C.I.) مشهور به آهن آبی یا آبی میلوری (Milori) از قدیمی ترین رنگزاهای سنتزی است که هنوز هم کاربرد دارد و یک پیگمنت آبی ارزان قیمت است. بر اساس مطالعات تفرق اشعه X کریستال منفرد، نتیجه گیری شده است که بهترین معرف های آبی پروس، پیگمنت آهن (III) هگزاسیانوفرات (II) آبدار Fe4 [Fe (CN)6]3.nH2O است، برای اینکه به عنوان پیگمنت قابل استفاده باشند باید در اندازه های ریز رسوب کنند، هرچند که مقادیر متغییر و مشخص یونهای پتاسیم یا آمونیوم از طریق جذب سطحی یا محصور شدن وارد محصول می شوند و علاوه بر آن محصولات صنعتی مقداری آب جذب میکنند و استوکیومتری مختلف و درجه بی نظمی ساختاری دارند. در ساختار کریستالی آبی پروس، اتم های آهن (II) منحصرا ً به نیتروژن متصل می باشند. بسیاری از خواص پیگمنتی آبی پروس، بر اساس ساختار کریستالی4 شرح داده می شود. بطور مثال عدم انحلال بالای ماده به دلیل سری پیوندهای –Fe(II)-C-N-Fe(III)- کمپلکس پلیمری می باشد. رنگ بعلت انتقال الکترونی فلز- فلز از اتم آهن (II) به اتم Fe(III) مجاور می باشد، پدیده ای که عموما ً در مخلوط های حالت اکسیداسیون مختلط با آن مواجهیم.

تولید صنعتی آبی پروس بر مبنای واکنش محلول آبی هگزاسیانوفرات (II)، سدیم Na4Fe(CN)6، با سولفات آهن (II)، FeSO4. 7H2O، در حضور نمک آمونیوم می باشد که در ابتدا منجر به تشکیل هگزاسیانوفرات (II) آهن (II) نامحلول بی رنگ (برلین سفید) می شود. آبی پروس از اکسیداسیون متعاقب بوسیله دی کرومات یا کرومات تولید می شود.

پیگمنت آبی پروس Prussion Blue

محصولات