فسفات روی Zn3(PO4)2 , 3H2O

بازدید: ۹۱۵

فسفات روی Zn3(PO4)2 , 3H2O

فسفات روی نیز یک رنگدانه سفید غیر رسمی است که با روش رسوب گیری به دست می آید.

خصوصیات فیزیکی آن عبارتند از:

این رنگدانه قدرت پوشانندگی کمی دارد اما به عنوان یک رنگدانۀ محافظ سطح در مقابل خوردگی، از آن استفاده زیادی می شود. این رنگدانه بخصوص برای فسفاته کردن سطح فلز در صنایع مختلف، از جمله در ماشین سازیها به کار می رود که ابتدا سطح فلز را فسفاته کرده (به منظور آماده سازی سطح) بعد عمل الکترود پوزیشن را انجام داده و سپس آستر و پس از آن لایه نهایی زده می شود.

طرز شناسایی فسفات روی

فسفات روی در اثر حرارت دادن با محلول 4 مولار اسید معدنی حل می شود و محلولی می دهد که می توان با آزمایش های کیفی متداول یونهای روی و فسفات را در آن تشخیص داد.

فسفات روی Zn3(PO4)2 , 3H2O

محصولات