ترکیبات آلی رُسی - بنتون ها

بازدید: ۲۲۹

ترکیبات آلی رُسی(بنتون ها)

بازرگانی اتحاد رنگدانه در خصوص واردات و خرید و فروش مواد شیمیایی تخصصی فعالیت می کند

اتحاد رنگدانه خرید و فروش بنتون 34 المنتیس و بنتون 38 المنتیس را از برندهای معتبر انجام می دهد

شما می توانید برای خرید بنتون 34 المنتیس و بنتون 38 المنتیس و اطلاع از قیمت بنتون 34 المنتیس و بنتون 38 المنتیس و کاربرد بنتون 34 المنتیس و بنتون 38 المنتیس با شرکت تماس بگیرید.

افزودنی های رئولوژی آلی رُسی از واکنش رسهای Smectite، Bentonite، Hetorite بوسیله واکنش تبادل یونی با ترکیب آلومینیم نوع سوم تولید می شوند. این واکنش باعث ایجاد ذراتی ریز با سطوحی اصلاح شده که باسیستم های پایه حلالی سازگارند.

برای استفاده از غلظت دهنده های رسی در رنگ مایع، روش معمول پیش فعال کردن آن تحت تأثیر توأم تنش و فعال کننده ی شیمیایی (نظیر الکل و استن در سیستم حلالی وتنظیم PH در سیستم آبی) است، چنین آماده سازی جدایی و پایداری ذرات افزودنی را باعث می شود.

با توجه به اینکه در رنگهای پایه حلالی ترکیبات آلی رسی اصلاح شده آبگریز رفتار جریانی شبیه پلاستیک قوی با وابستگی پایین به زمان بوجود می آورد، این افزودنی ها مقاومت شره و رسوب خوبی را ایجاد می کنند ولی وضعیت جریانی، همترازی و گاهی براقیت رنگ نهایی با چشم پوشی قابل قبول خواهد بود. در رنگهای PVC بالا این ترکیبات اثرات افزایش ویسکوزیته بالایی را ایجاد کرده و اعمال با اسپری را با مشکل مواجه می کنند ضمن اینکه این مشکلات ویسکوزیته اعمال در پوششهای پر جامد نیز دیده می شود.

در زمان فعلی انواعی از ترکیبات آلی رُسی چربی دوست وجود دارند که استفاده از آنها احتیاجی به پیش فعال سازی ندارد، این نوع، حساسیت کمتری را در مقابل حلالهای قوی و دماهای بالا از خود نشان می دهند.

ترکیبات آلی رُسی آب دوست برای رنگهای پایه آبی راحت تر استفده میشوند، به این صورت که با تنظیم PH در حدود 8-7 با ترکیبات بازی مناسب (بعضی از آمینهای خنثی کننده باعث تعیف ژل شده می شوند) این افزودنی ها به طور مستقیم در فاز آبی پخش میشوند.

ترکیبات آلی رُسی(بنتون ها

محصولات