تالک در صنایع رنگ و پوشش

بازدید: ۷۳۹

تالک در صنایع رنگ و پوشش

تاک پودر معدنی طبیعی سیلیکات منیزیم به فرمول Mg3H2(SiO3)4 می باشد که از نظر تجاری نسبت های منیزیم به سیلیکای آن متفاوت است. این رنگدانه یار به صورت مخلوطی از ذرات ورقه ورقه و الیافی یافت می شود که بخش الیافی آن اثر تقویتی روی انعطاف پذیری فیلم رنگ دارد و خاصیت ورقه ای آن نیز موجب افزایش مقاومت رنگ در مقابل نفوذ آب می گردد. در نتیجه تالک در رنگهای محافظتی، وقتی استقامت زیاد مد نظر است به کار برده می شود و جنبه های کاربردی ان تقریبا ً مشابه میکا است. تصور می رود که میکا و تالک هردو اثر ضدخوردگی در رنگها و پوشش ها ایجاد کنند. این اثر ممکن است به دلیل ممانعت از نفوذ آب بر فیلم رنگ و یا پدیده های پیچیده دیگر باشد.

خواص و کاربردهای تالک

خصوصیات مهم فیزیکی تلک عبارتند از:

وزن مخصوص

85/2- 65/2

جذب روغن

25-35

ضریب انکسار نوری

64/1- 59/1

PH محلول آبی

5/9- 9

 

 

 

ذرات تالک آسیاب شده دارای اشکال بسیار متفاوت می باشند، اما ذرات ورقه ای در آن بیشتر دیده می شود. قطر ذرات بین 5 تا 10 میکرومتر متغیر است، اما انواع میکرونیزه آن نیز وجود دارد که خاصیت مات کنندگی و ضد ته نشینی دارند.

تالک یک رنگدانه یار عمومی مناسب برای رنگهای حلالی می باشد. این ماده هیدروفوبیک بوده  در نتیجه به آسانی در رنگ پراکنده می شود، با وجود این تالک در آب تمایل زیادی به متراکم شدن و لخته شدن دارد.

طرز شناسایی تالک

احساس حالت صابونی یا روغنی پودر تالک در هنگام مالش بوسیله انگشتان و همچنین آزمایش های میکروسکوپی معمولا ً برای شناختن این پودر کافی می باشد، اما شناسایی انواع میکرونیزه شده آن از طریق میکروسکوپی مشکل است. هرگاه کربنات منیزیم را با محلول رقیق اسید کلریدریک گرم کنیم همراه با آزاد کردن CO2 حل می شود، اما، تجزیه سیلیکات منیزیم آبدار احتیاج به جوشاندن با اسید کلریدریک غلیظ دارد. در نتیجه این عمل سیلیکا به صورت اسید سیلیسیک نامحلول رسوب می کند و محلول بدست آمده نیز حاوی یونهای منیزیم می باشد که توان آن را برای شناسایی یون منیزیم به کار برد.

سمیت تالک

تالک به عنوان یک ترکیب منیزیم غیر رسمی است ولی گرد و غبار آن در دسته مواد به شدت سمی طبقه بندی شده اند، که مقدار حد مجاز ایمنی آن 6میلی گرم در متر مکعب می باشد.

توجه: هنگام استفاده از تالک الیافی، که ممکن است حاوی بخشی از الیاف ترمولیت باشد و ثابت شده است اثرات سرطان زایی بر روی انسان دارد، باید موارد ایمنی را رعایت کرد.

تالک در صنایع رنگ و پوشش

محصولات