بلانک فیکس چیست؟

بازدید: ۶۲۶

بلانک فیکس چیست؟

بلانک فیکس (باریت مصنوعی) نوع سولفات باریم رسوب گیری شده می باشد که عموما ً حدود 98 درصد BaSO4 دارد. این رنگدانه یار را می توان از ترکیب محلول سولفید باریم با محلول یک سولفات محلول در آب، مثلا ً سولفات سدیم، طبق معادله ی زیر تهیه کرد:

BaS+Na2SO4BaSO4+Na2S

رسوب حاصل را به خوبی شستشو داده، صاف و خشک میکنند.

روش تهیه دیگر این رنگدانه یار استفاده از کربنات باریم طبیعی خشک شده می باشد. در این روش ابتدا کربنات باریم را در اسید کلریدریک حل می کنند تا محلول کلرید باریم بدست آید. آنگاه به محلول اسید سولفوریک می افزایند تا رسوب سولفات باریم ته نشین شود.

BaCl2+H2SO4BaSO4+2HCl

در این روش نیز، رسوب را صاف کرده، شستشو داده خشکمی کنند.

خواص و کاربرد بلانک فیکس

خصوصیات فیزیکی بلانک فیکس عبارتند از:

وزن مخصوص                          3/4

جذب روغن                              16-14

ضریب انکساری نوری                67/1

متوسط اندازه ذرات                    5-1 میکرومتر

از نظر مقایسه، تفاوت باریت با بلانک فیکس در این است که بلانک فیکس ریزتر، یکنواخت تر، دارای جذب روغن بالاتر و نهایتا ً درجه ی خلوص بیشتری می باشد. این رنگدانه یار آسان تر از باریت در اسید سولفوریک غلیظ حل می شود اما از نظر سایر خصوصیات شیمیایی، از جمله بی اثر بودن، شبیه باریت عمل می کند.

بلانک فیکس به عنوانه رنگدانه یار در آستریها استفاده می شده است اما چون باریت میکرونیزه شده سیالیت بهتری به رنگ می بخشد به تدریج جانشین آن شده است. علاوه بر این، اگر در آستریها درصد بالایی از بلانک فیکس مورد استفاده قرار گیرد می تواند منجر به جذب بعضی از اجزای لایه رنگ نهایی و کاهش برق در آن گردد.

در رنگهای آبی بلانک فیکس به خاطر داشتن داه بندی ریزتر، نسبت به باریت معمولی قدرت پوشانندگی بهتری دارد خصوصیات کاربردی یکنواخت تر و بهتری به رنگها می بخشد. بهرحال، چون وزن مخصوص بلانک فیکس (وهمچنین باریت) بالا می باشد، در نگهداری طولانی مدت رنگها مشکل رسوب پیش می آید.

بلانک فیکس به تنهایی و همچنین با آلومینا به صورت یک باز دورسوبی به میزان نسبتا ً زیادی به عنوان پایه برای رنگدانه های آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

بلانک فیکس چیست؟

محصولات