آموزشها و مقالات

کاتالیست های واکنش های پخت پوشش ها

کاتالیست های واکنش های پخت پوشش ها

کاتالیست های واکنش های پخت پوشش ها

کاتالیست ها معمولا ً در دو نوع فرایند  استفاده می شوند: ساخت رزین که...

پیگمنت  آبی پروس Prussion Blue

پیگمنت  آبی پروس Prussion Blue

پیگمنت  آبی پروس Prussion Blue

آبی پروس (پیگمنت آبی 27 C.I.) مشهور به آهن آ...

پیگمنت های اولترامارین

پیگمنت های اولترامارین

پیگمنت های اولترامارین

معروفترین و مهمترین پیگمنت های این گروه کوچک، اولترامارین آبی (پیگمنت آبی 29 ...

ترکیبات آلی رُسی - بنتون ها

ترکیبات آلی رُسی - بنتون ها

ترکیبات آلی رُسی(بنتون ها)

افزودنی های رئولوژی آلی رُسی از واکنش رسهای Smectite، Bentonite...

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

مواد درخشان کننده نوری یا اپتیکال برایتنر

در حالت خام، کالاهایی مانند الیاف نساجی، کاغذ، پلاستیک ها وپوشش ها که تر...

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک

رزین های آکریلیک را می توان در دو گروه بزرگ به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

گروه اول:

پیگمنت های متالیک

پیگمنت های متالیک

پیگمنت های متالیک

تاکنون مهمترین پیگمنت متالیک آلومینیم ورقه ای (پولکی)، پیگمنت فلزی

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت

پیگمنت های فلورسنت نور روز، ضرورتا ً رنگهای فلورسنتی هستند که در پلیمرهای بیرنگ و شفافی حل شده اند. سپس محلول های جامد حاصل به ذرات ریزی آسیاب می شوند که جهت کاربرد در نقاشی، جوهرهای چاپ یا پلاستیک مناسب هستند. د...

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های صدفی

پیگمنت های پرلسنت اثر صدفی سفیدی غالبا ً همراه با کمانی رنگی ایجاد می کنند. مهمترین پیگمنت های صدف شامل بشقابک های نازک میکا هستند که با دی اکسید تیتانیوم پوشیده شده اند و بطور جزئی نور را انعکاس می دهند و تا حدودی...

پیگمنت های آنتراکینونی

پیگمنت های آنتراکینونی

پیگمنت های آنتراکینونی

مواد رنگزای آنتراکینونی دومین طبقه مهم از مواد رنگزا هستند که در تجارت مصرف می شوند. در مقایسه با پیگمنت های آزو که نوع طبیعی آن وجود ندارد، تمام پیگمنت های طبیعی قرمز رنگ جزء طبقه پیگمنت های آنتراکینونی هستن...

محصولات

Close