آموزشها و مقالات

مواد شیمیایی مصرفی در تهیه رزین های آلکیدی

مواد شیمیایی مصرفی در تهیه رزین های آلکیدی

مواد شیمیایی مصرفی در تهیه رزین های آلکیدی

رایج ترین مواد اولیه رزین های آلکیدی عبارتند از: الکلهای پلی هیدریک، اس...

روغن های مصرفی در ساخت آلکید رزین ها

روغن های مصرفی در ساخت آلکید رزین ها

روغن های مصرفی در ساخت آلکید رزین ها

روغنهای گیاهی را با توجه به تعداد پیوندهای دوگانه کربن-کربن اسیدهای چرب آنها...

تعریف رنگدانه های جوهر، تونر و لیک در مواد رنگزا

تعریف رنگدانه های جوهر، تونر و لیک در مواد رنگزا

تعریف رنگدانه های جوهر، تونر و لیک در مواد رنگزا

این امکان وجود دارد که رنگدانه های آلی را در سه گروه بسیار وسیع ج...

پیگمنت آبی کبالت

پیگمنت آبی کبالت

پیگمنت آبی کبالت

اکسید کبالت همراه با بعضی از اکسیدهای فلزی دیگر دسته ای از رنگدانه های مقاوم در مقابل حرارت، نور...

پیگمنت های آلومینیومی

پیگمنت های آلومینیومی

پیگمنت های آلومینیومی

تهیه پودی بسیار ریز آلومینیوم تقریبا ً در اوایل قرن حاضر امکان پذیر گردید و از همین زمان استفاده از این ماده به عنوان رنگدانه به تدریج شروع و روبه گسترش نهاد. دلیل توسعه مصرف این رنگدانه ورود خمیر آن به بازار...

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

رنگدانه های سیاه اکسید آهن

این مده به نام مغناطیسیا اکسید مغناطیس سیاه نیز معروف است و فرول آن

پیگمنت های شب رنگ(شب نما)

پیگمنت های شب رنگ(شب نما)

پیگمنت های شب رنگ(شب نما)

به طور کلی رنگ اشیاء در نتیجه جذب انتخابی یا انعکاس طول موجهایی از نور مرئی میباشد. با و...

گرافیت چیست؟

گرافیت چیست؟

گرافیت چیست؟

این ماده یکی از اشکال بلوری کربن (آلوتروپ کربن) می باشد و از منابع طبیعی (عمدتا ً در سریلانکا) به دست...

ادیتیوها در فرمولاسیون رنگ

ادیتیوها در فرمولاسیون رنگ

ادیتیوها در فرمولاسیون رنگ

ادیتیوها، در فرمولاسیون پوشش های سطح مثل رنگها و لاک ها در مقادیرخیلی کم برای کمک به اجزاء رنگ برای رسیدن به خواص ویژه استفاده می شوند.

کارکرد و ساختار ادتیوهای رنگ بسیار متفاوت و متمایز از هم می باشد و...

اصطلاحات فنی در صنایع رنگ ، رزین و پوشش ها

اصطلاحات فنی در صنایع رنگ ، رزین و پوشش ها

اصطلاحات فنی در صنایع رنگ ، رزین و پوشش ها

 

مقاومت در برابر سایش                                             &n...

محصولات

Close