آموزشها و مقالات

رزین های اپوکسی کاربردی جدید در صنایع هوا و فضا

رزین های اپوکسی کاربردی جدید در صنایع هوا و فضا

رزین های اپوکسی کاربردی جدید در صنایع هوا و فضا

پرکاربردترین رزین های اپوکسی ("استاندارد") درگروه رزین های ازنوع دی گلیسیدیل اترها برپایه بیس فنل آ قراردارند این رزین ها ی  دی فونکس...

ترشوندگی و چسبندگی در رنگ ها و چسب ها

ترشوندگی و چسبندگی در رنگ ها و چسب ها

ترشوندگی و چسبندگی در رنگ ها و چسب ها

کشش سطحی عامل مؤثر بر برهم کنش های فصل مشترک است. برخلاف مولکولهای گاز، مولکولهای مایعات و جامدات حجم مشخصی را اشغال می کنند که به دلیل نیروهای بین مولکولی قو...

رنگدانه های میکایی

رنگدانه های میکایی

رنگدانه های میکایی

در نهایت رنگدانه های صدفی از میکا همان پتاسیم آلومینیم آلومینو سیلیکات است که با عنوان کانی مسکویتی شناخته می شوند. این کانی معمولا ً همرا با یکسری ناخالصی های آهنی وجود دارند....

توسعه رنگدانه های صدفی

توسعه رنگدانه های صدفی

توسعه رنگدانه های صدفی

از زمان های بسیار قدیم بشر همواره مجذوب براقیت و جلوه های وبژه صدف های طبیعی و پرورش صدف ها بوده است. این لایه های صدفی متشکل از یک لایه نازک از کربنات کلسیم که با کانی آراگ...

رنگدانه های با جلوه های ویژه

رنگدانه های با جلوه های ویژه

رنگدانه های با جلوه های ویژه

اولین ماده با جلوه های ویژه مورد استفاده در پوشش ها که هنوز هم از آنها بطور گسترده ای استفاده می شود، پرک های آلومینیمی است. این رنگدانه های حاوی درصد زیادی آلومینیم خالص هستند. خواص فیزیکی آلومینیم خالص که برای استفاده د...

افزودنی های مورد استفاده در پوشش های تابش پز فرابنفش

افزودنی های مورد استفاده در پوشش های تابش پز فرابنفش

افزودنی های مورد استفاده در پوشش های تابش پز فرابنفش

اجزای اصلی در فرمولاسیون پوشش های فرابنفش (رزین ها، رقیق کننده ها و آغازگرهای نوری) قادر نیستند تا پوششی با کیفیت قابل قبول را به تنهایی ارائه...

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

رقیق کننده های فعال در پوشش های تابش پز فرابنفش

مونومرهای رقیق کننده ی فعال و پیش پلیمرهای آکریلاتی یا وینیل اترها به منظور تنظیم گرانروی مناسب برای اعمال مورد استفاده قرار می گیرند (جدول 1 و شکل...

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری رادیکالی در پوشش های تابش پز فرابنفش

آغازگرهای نوری مولکول هایی هستند که قادرند تا با جذب فوتون ها به واسطه ی در معرض نور قرار گرفتن و نیز تشکیل گونه های فعال در حالت بر انگیخته ی خ...

رزین های پوشش های تابش پز فرابنفش

رزین های پوشش های تابش پز فرابنفش

رزین های پوشش های تابش پز فرابنفش

-پلی استرهای غیر اشباع

پلی...

مواد اولیه پوشش های تابش پز فرابنفش

مواد اولیه پوشش های تابش پز فرابنفش

مواد اولیه پوشش های تابش پز فرابنفش

مواد اولیه ارائه شده در این بخش به سه دسته ی سیستم های پلیمریزاسیون رادیکالی، سیستم های پلیمریزاسیون کاتیونی و سیستم های پلیمریزاسیون افزایشی (تیول- اِن) تقسیم...

محصولات

Close